martes, 26 de febrero de 2008

Valencianisme polític

Els tres partits polítics que es presenten en les votades generals de 2008 son:

En les seues pàgines uep podràs trobar els seus programes, segur que algú és de la teua ideologia, fes us del vot útil, vota a un partit valencianiste que defenga la llengua valenciana, les normes dels puig i afavorixca les infraestructures valencianes en Espanya.

miércoles, 13 de febrero de 2008

República Valenciana, mai catalana

No volem canviar d'amo, volem ser els amos!

Llengua Valenciana, Normes Valencianes, Normes del Puig!