martes, 26 de febrero de 2008

Valencianisme polític

Els tres partits polítics que es presenten en les votades generals de 2008 son:

En les seues pàgines uep podràs trobar els seus programes, segur que algú és de la teua ideologia, fes us del vot útil, vota a un partit valencianiste que defenga la llengua valenciana, les normes dels puig i afavorixca les infraestructures valencianes en Espanya.

No hay comentarios: